iliana mirtschewa

  [BG]   EN  
iliana mirtschewa

 
Рейтинг: 2.00
(107)
Начало/ Home page
Глог
CV
Публикации
Нова книга/ new book
Фото Галерия/ My Pictures Galery
Seminare/ Lectures/Семинари/ Лекции
Адреси/ Adresses
Връзки/ Links
Календар/ Calendar
Some Publications
projects / проекти
Статии в Dir.bg
DownloadsПубликации
Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието (2004). София,ИК "Веда Словена-ЖГ./ Problems of the Teaching Primary Science and Social Studies (2004). Sofia, Veda Slovena-JG Ed.
03.02.06 10:54
Книгата представя теорията, свързана със запознаването на учениците от началното училище с природната и социалната среда. Разгледани са исторически и съвременни аспекти на поставената проблематика. Трудът съдържа и разнообразни предложения за приложение на теорията в педагогическата практика - конкретни дидактични игри, задачи за самостоятелна и групова работа, тестови задачи, идеи за проекти и проблемни задачи и др.

Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда. София, ИК "Веда Словена", 2006, 560 с.
03.02.07 14:02
Книгата представя различни дидактически и възпитателни измерения на контакта на детето от начална училищна възраст с природата. Разгърнати са модерни образователни концепции за екологично образование, за запознаване на учениците с природната среда, за физическото развитие и възпитание на децата. Предложени са 151 игри и повече от 160 методически варианта, които могат да бъдат използвани при работа сред природата, а също и в класната стая.


0.0972